Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi avun saamisen vaikeudesta

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Avun saamisen vaikeuden merkitys syrjäytymisen syynä on laskenut 2000-luvulla. Vuonna 2009 silti yli puolet nuorista oli sitä mieltä, että avun saamisen vaikeus selittäisi syrjäytymistä paljon tai jonkin verran. Korkeakoulutetut näkivät avun saamisen vaikeuden syrjäytymisen taustalla hieman muita useammin.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.