Facebook Twitter
Työ ja työllistyminen
Yhteiskunta ja demokratia
Ihmissuhteet
Tyytyväisyys
Syrjäytyminen
Epävarmuus ja turvattomuus

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta asuinympäristön turvattomuuden takia

Klikkaamalla vastausta saat näytettyä/piilotettua vastauksen graafissa.

Kuvaus

Asuinympäristöön liittyy aiempaa vähemmän turvattomuuden kokemuksia. Asuinympäristöstä johtuvaa turvattomuuden tunnetta koki vuonna 2014 enää harvempi kuin joka kymmenes, kun vuonna 2004 turvattomuutta koki 23 prosenttia nuorista. Se, onko maailma todella entistä turvallisempi, riippuu näkijästä ja näkökulmasta, mutta nuorten käsitykset ovat todellisia riippumatta siitä kuinka ne vastaavat todellisia riskejä. Suuralueiden välillä ei ole merkittäviä eroja asuinympäristön turvattomuuden kokemuksissa.

Lisätietoa: Nuorisobarometri 2014

Asetukset

Kuvaajan muoto

Kuvaajan tyyppi

Yhteenveto Valitse vastaus

Yhteenvedossa näytetään kaikki vastausvaihtoehdot kerralla ja pystyt rajaamaan tiedon yhteen muuttujista (sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinalue). "Valitse vastaus"-muodossa voit valita yhden vastauksista, sekä yhden tai useamman muuttujista.